تبلیغات
کلیپ های تصویری خنده دار و چت و DJ و عکس - شعر خدا کیست
 

من که خیلی از این شعر خوشم اومد

امیدوارم شما هم خوشتون بیاد

نام شعر: خدا کیست؟

کودکانه از پدر پرسیدم

پدر جان خدا کیست ؟خدا چه رنگیست؟

گفت: پسرم خدا دیدنی نیست!

گفتم جواب سوال اولم چیست خدا کیست؟

بگفت:خداست پاکی خوشه زیست!

گفتم جواب واضح تری نیست؟

بگفت: خدا تمام هستیست !خدا خالق انسان و یکتا پرستیست !خدا علت هر معلولسیت!

گفتم:پس اگر دیدنی نیست چگونه بدون او میتوان زیست؟

بگفت:پسرم خدا حس کردنیست!خدا را با چشم قلب بباید نگریست!

گفتم چشم قلب چیست؟

گفت: چشمیست ناظر حقایق ها نشانه ها و نعمت ها اینگونه چشمیست!

گفتم:ارتبط بین ما و خدا چه ارتباطیست؟

بگفت :پسرم ارتبط بین ما ارتباط روحیست!پسرم در جسم تو روحی خداییست!اینگونه میتوان زیست!

گفتم :پدر خدا در چه جاییست؟

گفت: پسرم خدا در هر زمان در هر مکان در هر جایست!

اعمال ما چه خوب یا بد منظر دیده ی الهیست!

گفتم :پدر املای خدا چیست؟

گفت: پسرم خدا نوشتنی نیست !

گفتم"قدرت او در چه حدیست؟

گفت :پسرم قدرت او قدرت لایتنا هیست !

گفتم:پدر این سوال آخرم نیست!

گفت: پسرم خدا وصف کردنی نیست

نویسنده: آقای سهیل ...

۱۳۸۱

نظر بدهید

 نوشته شده توسط: ساحل مرجانی در ساعت : 11:09 ق.ظ موضوع  مطلب : داستان و شعر خنده دار
[ | نظر ها : نظر ]